ADS BY PIZZA KITCHEN

މުއްދަތު ހަމަވި އިރު، އަލީ ވަހީދުގެ އެޑްރެސް ޕީޖީއަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފި

- 6 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަޙީދު މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ އެޑްރެސް ހޯދުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ހައިކޯޓުން ދިން މުއްދަތު ހަމަވި އިރު، އޭނާ އުޅުއްވާ އެޑްރެސް ނޭނގޭކަމަށް ޕީޖީން އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ކުށުގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލިފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު، ބޭސްފަރުވާގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައިރު ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށްފަހު ހޯމަ ދުވަހު ވަީ މިމައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބާއްވާފައެވެ.

އިއްޔެގެ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ދައުލަތުން މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އަލީ ވަހީދު މިހާރު ދިރިއުޅުއްވާ އެޑްރެސްގެ ގޮތުގައި ޖަހާފައިވާ އެޑްރެސް ސާފު ނުވާ ކަމަށް ޖަހާފައި ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެއީ އަލީ ވަޙީދު އުޅޭ އެޑްރެސްތޯ ދައުލަތުގެ ކިބައިން އޮޅުންފިލުއްވި އެވެ. ފަނޑިޔާރު މިސުވާލު ކުރެއްވީ އަލީ ވަހީދުގެ އެޑްރެސްގެ ގޮތުގައި މާލޭގެ އެޑްރެހެއް ޖަހާފައި އޮތުމުންނެވެ.

ހައި ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ އަލީ ވަހީދު ދިރިއުޅުއްވާ އެޑްރެހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ދެއްވާފައިވަނީ މ. ފުރަހަނި ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ގޭގައި އަލީ ވަހީދު ނޫޅުއްވާ ކަމަށާއި ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ވަޓްސްއެޕް، ވައިބަރު އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވެސް އަލީ ވަހީދަށް ޗިޓް ފޮނުވި ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެ ޗިޓް ލިބުނުކަން ޔަގީންވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ އިސްތިއުނާފް ފޯމުގައި ޖަހާފައިވަނީ އަލީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ އެޑްރެސް ކަމަށާއި މިހާރު ހުންނެވި އެޑްރެސް ދައުލަތަށް ވެސް ސާފު ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުން ދިން ޖަވާބާއި ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު ފައިސަލް ވަނީ އަލީ މިހާރު ދިރިއުޅުއްވާ އެޑްރެސް ސާފުކުރުމަށްފަހު ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ދޭއްގެ ކުރިން އެންގުމަށެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު