ADS BY PROSSIMO

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ޒިޔާރަތްކުރައްވަނީ

- 3 weeks ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަދު ހެނދުނު ފެށުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައެއް މަރުކަޒުތަކަށް ވަޑައިގެން އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވަމުންނެވެ. އަދި އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ތިބި ބައެއް އާންމުންގެ ފަރާތްތަކާއިވެސް ވަނީ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ އާންމު ގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހެނދުނު 7 އިން ފެށިގެން ހަވީރު ފަހެއް ޖެހުމާއި ހަމައަށެވެ. އަދި ކަރަންޓީން/އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހަވީރު 5 އިން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖެހުމާއި ހަމައަށެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 713 ވޯޓުފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 2234 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި 1580 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ގުއިރީންދޫ ގަމީސްލައިގެން ވޯޓްލާ މަރުކަޒްތަކަށް ހަންޑިބޭ ދަނީ ކެމްޕޭންކުރަން ވަރަށް ބޭއިންސާފް މީހެއް ހަންޑިބޭއަކީ ވަރަށްސާފް

ހަބަރު