ADS BY INTERNATIONAL AID

ރައީސް ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް ގެއަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: އަބްދުލްރަހީމް

- 3 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މިހާރުން މިހާރަށް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުލްރަޙީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އަދުރޭ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ޕީޕީއެމް އޮފީސްގައި ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު