ADS BY PROSSIMO

ރޯދައިގެ ފަހު ދިހައެއް އަންނަންދެން ތަރާވީސް ނަމާދަށްފަހު މަގުމަތީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރުން އޮންނާނެ: އިދިކޮޅު

- 3 weeks ago 2 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައެއް އަންނަންދެން ތަރާވީސް ނަމާދަށްފަހު މަގުމަތީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އެކޯލިޝަނުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ޕީޕީއެމްއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެގޮތުން އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ނުލިބެނީސް އަދި ޔާމީން އެނބުރި ގެެއަށް ނުގެންނަނީސް އިދިކޮޅުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 އެއް އަންނަންދެން ތަރާވީސް ނަމާދަށްފަހު މަގުމަތީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވިއެވެ. ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެގެ އަރިހުން ވެސް ދާދިފަހުން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅޭ މަނިލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ރައީސް ޔާމީން މިވަގުތު ހުންނެވީ ޖަލު ޙުކުމެއްގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

މާލޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މަގުމަތި ހަލަބޮލިކޮށް ހިނގާމީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސައް އުދަގުވާގޮތަށް އަޑުގަދަކުރުންތޯ؟ މުއިއްޒުގެ ބަހަކީ ކޮބާ؟

ހަބަރު