ADS BY PROSSIMO

ބާސާއިން 31 ވަނަ ފަހަރަށް ކޮޕަ ޑެލްރޭ އުފުލާލައިފި

- 2 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބާސެލޯނާއިން 31 ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ބާސާއިން އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށްފައިވަނީ 0-4ގެ ފަރަގު ބޮޑު ނަތީޖާއަކާއި އެކުގައެެވެ. އެޓީމުގެ ހަތަރު ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ. 

މި ފޯރިގަދަ މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ދިނީ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަނެވެ. މި ލަނޑު ޖެހިތާ ތިން މިނެޓު ފަހުން ޑި ޔޮން ވަނީ ބާސާއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

 ބާސާއަށް އެޓީމުގެ ފަހު ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއެވެ. މިއީ މެެސީއަށް ސްޕެނިޝްކަޕް އުފުލައިލެވުނު ހަތް ވަނަ ފަހަރެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު