ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ޓޯކެން ނަންބަރު ނެގޭނެ!

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށްޓަކައި ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އޮންލައިންކޮށް ޓޯކެން ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ވެކްސިން ޖެހުމަށް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ކިއުހެދޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކިއުބީ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ރެއެއްގެ 9 އިން ފެށިގެން ވަކި ވަރަކަށް ޓޯކެން ނަންބަރު ދޫކުރާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް 500 ޓޯކެން، ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީއަށް 300 އަދި ހުޅުމާލެ ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރަކަށް 200 ޓޯކެން ދޫކުރާނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. ކިއުބީ އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ޓޯކެން ހޯދުމުގެ އިތުރުން، ކިއު ސްޓޭޓަސްވެސް ބަލާލެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރުތަކުންވެސް ޓޯކެން ދޫކުރާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިފަދައިން ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރުތަކުން ދޫކުރާ ފިޒިކަލް ޓޯކެންތަކުގައިވާ ކިއުއާރު ކޯޑުންވެސް ކިއު ސްޓޭޓަސް ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގައި ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިއަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހަމައަށް، ރޭގަނޑު 9 އިން 11:45 އާއި ހަމައަށެވެ.

ރޯދަ މަހު ވެކްސިން ޖެހުމަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ހަ ސެންޓަރެއްގައި ދޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި ނެޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އާއި ހުޅުމާލެ ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރާއި ވިލިމާލެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އަދި ސެނެހިޔާގައި ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭނެ ކަަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ދިވެހިރާާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކެމްޕެއިންގައި ފުރަތަމަ ޑޯޒް އަލަށް ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް މިވަގުތު ދެމުންދަނީ ސިނޮފާމް ވެކްސިނެވެ. ޗައިނާގައި އުފައްދާފައިވާ ސިނޮފާމް ވެކްސިނަކީ އިންއެކްޓިވޭޓެޑް ވެކްސިނެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ މި ވެކްސިން ޖެހުމުން ހަށިގަނޑަށް ވަންނަ މަރާލެވިފައިވާ ވައިރަލް ޕާޓިކަލްތަކުން، ހަށިގަނޑުގައި އެ ވައިރަސް އުފެދުން ހުއްޓުވާ ދިފާޢީ ނިޒާމު ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އާދަކުރުވައެވެ. އިންއެކްޓިވޭޓެޑް ވެކްސިން ނިޒާމަކީ، ޕޯލިއޯ ފަދަ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށްވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. މިއީ ދެ ޑޯޒް ހިމެނޭ ވެކްސިނެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު