ADS BY PROSSIMO

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021 ފަށައިފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގެ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު މުބާރާތްކަމަށްވާ "އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021" ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދިއުން މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު ރޭ މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ ބްރަދާސް އޮފް ދަ ގްރާންޑޭ އެސްސީ އަދި ޓީމް އެންއެސް ރޯމާގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ މެޗަކުންނެވެ. ރޭ އެކަނިވެސް މި މުބާރާތުގެ ހަ މެޗު ކުޅެވުނެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ޔޫތު އަދި ހުޅުމާލެ ޔޫތު މޫވްމެންޓްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް، ޖުމްލަ 40،000 ރުފިޔާ ސްޕޮންސަރުންގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދެމުން އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021 ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަން ޙަސަން ޝަހީދު ވިދާޅުވީ، ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބާއްވާ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުންފުނިތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން އެހީވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި މުބާރާތަށްވެސް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުންނާއި ވުޒާރާތަކުގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރކަމަށްވާ އާރްޑީސީ އަދި ދެންހުރި ސްޕޮންސަރުންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށް ޝަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު ވެދެއްވި އެހީތެރިކަންވެސް ޝަހީދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައި، ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 25،000 ރުފިޔާވެސް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކީ "ވޮއިސް" އެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު