ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު: ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ރައީސަކަށް ރިޒްނާ ވާދަކުރަނީ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަންނަ މެއިމަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ރައީސަކަށް ވާދަކުރުމަށް ރިޒްނާ ޒަރީރު ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ރައީސަކަށް ރިޒްނާ ވާދަކުރާނޭކަން އޭނާ ވަނީ މީސް މީޑިޔާގައި އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރިޒްނާއަކީ ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވި ފަރާތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ މި އިންތިޚާބުން ބަލިވެފައެވެ.

މީގެކުރިން ރިޒްނާ ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވާާންދެން ރާއްޖެޓީވީގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު