ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ބޭރުގެ ޓެރަރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންތަކެއް!

- 3 months ago 0 - ރިމާހް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިރުބަވެރި ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާއި އެކު ހަނގުރާމަކުރަމުންދަނިކޮށް އަފްޣާނިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ބޭރުގެ ޓެރަރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންތަކެއްވެސް ހިމެނޭކަމަށް ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އަފްޣާނިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު މީޑިއާއެއްކަމަށްވާ "ޓޯލޯ ނިއުސް"އިން އެގައުމުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ އަހުމަދު ޒިއާ ސަރާޖްއާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެގައުމުން ވަނީ 408 އެއްހާ ބޭރުގެ ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މި ފަރާތްތަކަކީ ދާޢިޝް ނުވަތަ އައިއެސް ޖަމާޢަތާއި އެކު ހަނގުރާމަކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ސަރާޖް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މި ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވަނީ 13 ގައުމަކަށް ކަމަށާއި، މިކަމާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުތަކާއި ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް އެ 13 ޤައުމުން އަފްޣާނިސްތާނާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށް ސަރާޖް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 408 ޓެރަރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ދެ ދިވެހިންވެސް ހިމެނޭކަމަށް ޓޯލޯ ނިއުސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި 408 ޓެރަރިސްޓުންގެ ތެރެއިން 299 ޓެރަރިސްޓުންނަކީ ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްޤައިދާ އަދި އެހެނިހެން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ 309 ބޭރުގެ ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ސަރާޖް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ގޮފިކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޚޮރާސަން ނުވަތަ ވިލާޔަތު ޚޮރާސަންއާއި އެކު ބައެއް ދިވެހިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ދިވެއްސެއް އަފްޣާނިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް 21 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއްވެސް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު