ADS BY INTERNATIONAL AID

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުންނަށް ދޭން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއިން ނިންމި މުސާރައަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މަޖިލީހުން އެބިލު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

މީގެ ކުރިން ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުންނަށް 23،000ގެ މުސާރައެއް ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ވޯޓުދީފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  20،000 ރުފިޔާ ލިބޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުންގެ މުސާރައިން ތިންހާސް ރުފިޔާ ވަނީ މިހާރު އުނިކޮށްފައެވެ.

އަދި ކައުންސިލުތަކުގެ ނައިބު ރައީސުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 15،000 ރުފިޔާ އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 13،000 ރުފިޔާ ދޭން މަޖިލީހުން ވަނީ މިއަދު ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ 62 މެންބަރަކު ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

ހަމައެހެންމެ ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ މޭޔަރުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 40،000 ރުފިޔާ އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 35،000 ރުފިޔާ އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 30،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު