ADS BY PROSSIMO

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021 ހުއްޓުމުން ޑީޖީ މައިމޫނާގެ ގޭގެ ކުރިމަތީގައި ޒުވާނުން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021 ފުލުހުން ގޮސް ހުއްޓުވުމުން، ޒުވާނުން އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ޒުވާނުންތަކެއް މިވަގުތު ދަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފުލެޓު ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖްކުރަމުންނެވެ.

މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް މުބާރާތް ހުއްޓުވާފައިވަނީ ފުލުހުން ގޮސްގެންނެވެ. މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ހުއްޓުވަން ދިޔަ ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ. އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި އެޗްޑީސީ ފަދަ ތަންތަނުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު ކުރިއަށްދާ މުބާރާތެކެވެ.

ނަމަވެސް މި ދުވަސްވަރު ދިވެހި ލީގުގެ ކުޅުމުގެ އިތުރުން ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްވެސް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 25،000 ރުފިޔާވެސް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކީ "ވޮއިސް" އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު