ADS BY PIZZA KITCHEN

ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް

- 1 month ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ދޭ ވެކްސިނުގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު އެއް ލައްކައަށް އަރާފައިވާ ކަަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 5285 މީހުން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 4،007 މީހުން ވަނީ ވެކްސިނުގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހާފައެވެ.

ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަޙައްދުން ވެކްސިން ޖެހީ 2،083 މީހުންނެވެ. އަތޮޅުތެރެއިން ޖެހީ 1924 މީހުންނެވެ. ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހީ މާލެ ސަރަޙައްދުން 526 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން 752 މީހުންނެވެ.

މިއާއެކު ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 296،529ށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހީ 101،346 މީހުންނެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު