ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ނަތީޖާ ކަށަވަރު ނުކުރެވި ދިޔަ ދާއިރާތަކުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އިން ވޯޓުލުން ފެށިފައިވާއިރު، މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގެ ނިޔަލަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް އޮތީ 10 ރަށެއްގައެވެ. އެއީ ހއ. ތަކަންދޫއާއި، ހއ. އުލިގަމާއި، ނ. މަގޫދޫއާއި، ރ. މާކުރަތާއި، ބ. ކެންދޫއާއި، ބ. ކިހާދޫއާއި، ވ. ފުލިދޫއާއި، މ. ރަތްމަންދޫއާއި ފ. ދަރަނބޫދޫ، އަދި ލ. ކަލައިދޫގައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ދެ ރަށެއްގެ ވޯޓުފޮށީގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން އެ ދެ ރަށުގައި އަލުން ވޯޓުނެގުމަށް އީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެއީ ލ. މާވަށާއި ތ. ގާދިއްފުއްޓެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީންނެވެ. އެ ޕާޓީން ވަނީ ތިން ސިޓީއެއްގެ މޭޔަރުކަމާއި 11 އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ވަނީ މި އިންތިޚާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީގެ އިތުރުން ހަތް އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު