ADS BY PIZZA KITCHEN

އަހަރުމެން ހަލާކުވެދަނީ އަމިއްލައަށް، އިދިިކޮޅެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ނިހާދު

- 3 days ago 2 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ ހަލާކުވެދަނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި، މިކަމަށްޓަކައި އިދިިކޮޅެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ނިހާދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެކި ކަންކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަން މިކަމާއި ދެކޮޅަށެވެ. މިކަމުގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ފެކްޝަނުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެވާހަކަ ރައީސް ޞާލިޙުއާއި މެސެޖަކުން ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވައިފައެވެ. މިއާއިއެކު، އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް އުފެދިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. 

77%

0%

22%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

މި އޮތީ މަޖިސް ޕާޓީއާ ސަރުކާރު ޕާޓީއެވެ. މަޖިލިސް ޕާޓީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެވެ. އެ ޕާޓީން ބުނަނީ ސަރުކާރު ޕާޓީ އިސްތިއުފާދީ މަޖިލިސް ޕާޓީއާ ވެރިކަން ހަވާލު ކުރާށެވެ. ދެރައީ ވެރިކަން ދިނީމަ އެކަންވެސް ނުވިކަމެވެ.މަޖިލިސްވެސް ނުހިންގުނެވެ.

އިދިކޮޅަކި ރައީސް ނަޝީދު އޭނައަށް ވެރިކަން ނުލިބޭހާ ހިނދަކު

ހަބަރު