ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

- 2 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑްރެސްކިޔު ސާރވިސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:04 ހާއިރު ކަމަށާއި، ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓީމުން މިހާރު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށްވެސް އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާއިރު އިމާރާތުގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން މިމައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު