ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއާއި އިޤުތިޞާދަށް ދެވުނު ހަމަލާއެއް: ރައީސް ޞާލިޙު

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދެވުނު ހަމަލާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށާއި އިޤުތިޞާދަށް ދެވުނު ހަމަލާއެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމާއި މުޚާޠަބުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މިރޭ ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވުނު ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ ހަމަލާގެ ސަބަބުން ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވި ފަރުވާދެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެފަހުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހޭކަން ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ތަހުގީގަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުންވެސް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އަންނާނެކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ މި ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވަނީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އަދި އިޤްތިސާދަށްވެސް ދެވުނު ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމަކަށް ދިވެހި ފަސްގަނޑުން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު މި ހަމަލާގައި ޖުމްލަ ފަސް މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ދިވެއްސަކާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޒަޚަމްވި އެމްއެންޑީއެފްގެ އެސްޕީޖީ އޮފިސަރުން މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު