ADS BY PIZZA KITCHEN

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި މިފަހަރު ޗެލްސީ އަށް

- 3 weeks ago 0 - ެިއިބްރާހިމް

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗެލްސީ ހޯދައިފި އެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗު ޗެލްސީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކޮށްފައެވެ.

ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މެޗުގައި ދެޓީމަށްވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

މިގޮތުން ޗެލްސީއިން ލަނޑު ޖެހުމުގެ ކުރިން އެޓީމުގެ ވާނަރ އަށާއި ސިޓީގެ ފޯޑެންއަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު 43 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހާފައިވަނީ ޗެލްސީގެ ކައި ހާވޭޒްއެވެ. އެޓީމުގެ މައުންޓް ހުސްކޮށްލާފައި ދިން ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލާފައިވަނީ ކީޕަރުވެސް ކަޓުވާލާފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ޗެލްސީއަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްލަން އެޓީމުގެ ޕުލިސިޗްއަށް ހުސް ފުރަޞަތެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އޭނާ އޭރިއާތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ސިޓީގެ ކީޕަރު އަތުގައި ޖެހިފައި ދިޔައީ ބޭރަށެވެ.

މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުކޮޚު ސިޓީގެ މުޅި ޓީމު ކުރިއަށް ޖެހި ލަނޑެއް ޖެހޭތޯ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ޗެލްސީގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންސް ފޫއަޅުވާލާފައި އެކަން ކުރެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު