ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭކަމެއް ނޭނގޭ: މިނިސްޓަރ ނަސީމް

- 3 weeks ago 0 - ފަހީމް

އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

މިނިސްޓަރ ނަސީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ރިޕޯޓުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.


0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު