ADS BY PIZZA KITCHEN

ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އަނިޔާވި މީހާއަށް އެންސްޕާ އާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ޖެންޑަރ

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި އަނިޔާވި އާދަމް ޢަލީއަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ)އާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކުރެެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މެއި ހައެއްގެ ހަމަލާގައި އަނިޔާވެ ހާލުގައި ޖެހުނު އާދަމް ޢަލީއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެހީތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމްު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"މޭ މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ބޮމުގެ ޙަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހާއަށް މި މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެހީގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓަކްޝަން އޭޖެންސީ އާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮސްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން ދަންނަވަމެވެ." އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނުގެ ދެ ބޮޑީގާޑުންނަށް ވެސް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވެފައެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މިހާރު ހުންނެވީ ޖަރުމަނުގައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު