ADS BY OOREDOO

ޔޫރޯ 2020: ސްވިޑަންއިން ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ހިފަހައްޓައިފި

- 1 month ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އީގައި ވަރުގަދަ ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑެން ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

މެޗުގެ ބޮޑުބައި ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެފައިވަނީ ސްޕެއިން އެވެ. ހާއްޞަކޮށް ސްޕެއިން އިން އާންމުކޮށް ކުޅޭ ޑޮމިނޭޓް ފުޓުބޯޅަ ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ނިންމާލާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ނެތްތަން ދެއްކިއެވެ.

މި މެޗުގައި ސްވިޑަން ކުޅުނީ ވަރަށް ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެންނެވެ. ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން އަތަށް ބޯޅަ ލިބޭއިރަށް މުޅި ޓީމު ފަހަތަށް ޖެހިލައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކޮކޭ އާއި މޮރާޓާ އަށް ލަނޑުޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ވީ ބޭކާރެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ވެސް ސްވިޑަން އަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ސްޕެއިންގެ ޕެނަލްޓީއޭރިއާ ތެރޭ ހުހަށް ހުރެ ސްވިޑެންގެ ބާގް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒު ނުވެ ބޭރަށެވެ.

މިއީ މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ގޯލެއް ނުފެނި ނިމުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ޔޫރޯގައި ސްޕެއިން އެންމެ އަވަހަށް ދެން މެޗެއް ކުޅޭނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގައެވެ. އެ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާނީ މިއަދު ސްލޮވާކިއާ އަތުން ބަލިވި ޕޮލޭންޑާއެވެ. އަދި އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ސްވިޑޭން ބައްދަލުކުރާނީ ސްލޮވާކިއާ އާއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު