ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ދިވެހި އެތުލީޓެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ދުވުނީ އިންޑިއާގެ އެތުލީޓެއް

- 1 month ago 1 - ފަހީމް

މި ހަފުތާގައި ނިމުނު އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް އިންޓަ ސްޓޭޓް ސީނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޖޯޒީ ލައިގެން އިންޑިއާގެ އަންހެން ދުވުންތެރިޔަކު ދުވެފިއެވެ.

ADS BY VOICE

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100ގެ ރިލޭ އިވެންޓްގައި، ރާއްޖޭގެ ޓީމުން ރިލޭ ފެށީ އިންޑިއާގެ އެތުލެޓީކެވެ.

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ތޮލާލް ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ، އެގޮތަށް ހަދަން ޖެހުނީ ރާއްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމުގައި ހިމެނުނު އެތުލީޓް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. 

"އޭގެ ބޭނުމަކަށްވީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތުލީޓުންނަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން. އަޅުގަނޑު ނުދެކެން އެއީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް. އެ މުބާރާތަށް ދާން އޮތް ޓީމުގެ ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް ވީމަ ދެން ތިބި ދުވުންތެރިންނަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނަ ނުދޭން އެގޮތަށް ހެދީ." ތޮލާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ އިވެންޓުން ގައުމީ ރެކޯޑެއް ހެދޭ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގެ ދުވުންތެރިންނަށް ނިންމުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބޭރުގެ ދުވުންތެރިޔަކު ދުވެފައިވާތީ ގައުމީ ރެކޯޑްގެ ގޮތުގައި ނުހިމަނާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއަން ސްޓޭޓް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 2014 އަދި 2019 ގައިވެސް ރާއްޖެއިން ވާދަ ކުރިއެވެ. މިފަހަރު މުބާރާތުގައި ޝްރީ ލަންކާ، ބަނގުލަދޭޝް، ބޫޓާން އަދި ކަޒަކިސްތާނުންވެސް ވާދަ ކުރިއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ގައުމެއްގެ މިނިވަން ކަމަށް އަރައި ގަނެވޭނީ ތިހާވަރަށް.

ހަބަރު