ADS BY PIZZA KITCHEN

60 ދުވަސް ގުނާނީ ޕޮޒިޓިވްވި ސާމްޕަލް ނެގި ދުވަހުން ފެށިގެން: އެޗްޕީއޭ

- 3 weeks ago 0 - ފަހީމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިން ރަނގަޅުވާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ކަރަންޓީން ނުވެ ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ސާމްޕަލް ނެގި ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

އެޗްޕީއޭއިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ޖެހި ބަލި ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުން ކަރަންޓީންވާން ނުޖެހި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭ 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ސާމްޕަލް ނެގި ދުވަހުން ފެށިގެން ދަތުރު ކުރާ ދުވަހަށް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިން ރަނގަޅުވާ މީހުނަށް ކަރަންޓީން ނުވެ ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް ނިންމާ އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

ސްކޫލުތަކުގެ ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް މި ލުއި ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ބަލިން ފަސޭހަވި ގިނަބަޔަކު އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރަން މިހާރު ފަށާފައިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ފޮޓޯ: އަވަސް

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު