ADS BY PIZZA KITCHEN

18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށްވެސް ކަރަންޓީން ނުވެ ދަތުރު ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

- 3 weeks ago 0 - ފަހީމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިއަދު އިޢުލާން ކުރި ލުއިތަކުގެ ތެރެއަށް 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށްވެސް ކަރަންޓީން ނުވެ ދެވޭ އުސޫލު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE

މިއަދު ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދޭ ލުއިތަކެއް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން، ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ޖަހާފައިވާނަމަ، ކަރަންޓީން ނުވެ މޮނިޓަރިންގައި ނެތް ރަށްރަށަަށް ދަތުރު ކުރެވޭގޮތްވަނީ ހަދާފައެވެ.

ނަމަވެސް، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ދޭގޮތަކަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އެއާއި ގުޅިގެން ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، ލުއިތައް ދިނުމުގެ އުސޫލު އާންމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖުލައި 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ވެކްސިން ނުޖެހޭ އުމުރުގެ ކުދިން 72 ގަޑިއިރުނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކު ދަތުރުކުރާނަމަ ކަރަންޓީންވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: މިހާރު

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު