ADS BY PIZZA KITCHEN

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

- 2 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކަމުން އަންނަ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން މިބަދަލާއެކު ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު ބޮޑު ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަމުން އަންނަ ޑީސަލް ލީޓަރެއް ލިބެނީ -/10.95 (ދިހަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަސްލާރި)އަށެވެ. އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނީ އަށް -/10.72 (ދިހަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ދެލާރި) ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގަށް އެކުންފުނިން އަންނަނީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަދަލުގެންނަމުންނެވެ. އެބަދަލު އެކުންފުނިން ގެންނަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު