ADS BY PIZZA KITCHEN

ޤުރުއާން ތަފްސީރު "ނޯބަލް ޤުރުއާން" ލިޔުއްވި ޑރ. މުޙްސިން ޚާން އަވަހާރަވެއްޖެ

- 2 months ago 0 - ފަހީމް

ޤުރުއާން ތަފްސީރު "ނޯބަލް ޤުރުއާން" ލިޔުއްވި މަޝްހޫރު ޤުރުއާން ތަރުޖަމާނު ޑރ. މުޙްސިން ޚާން 97 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ބޭރުގެ ޚަބަރުތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުން ޑރ. މުޙްސިން އަވަހާރަވީ އިއްޔެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަދީނާގައެވެ.

ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ އެމަނިކުފާނު ލިޔުއްވާފައިވާ އެންމެ މަޝްހޫރު ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިނގިރޭސިބަހުން ތަރުޖަމާކުރައްވާފައިވާ ސަހީހް ބުޚާރީގެ ފޮތަކާއި އިނގިރޭސި ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ "ދަ ނޯބަލް ޤުރުއާން"އެވެ.

އެމަނިކުފާނުވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގައި 15 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މަދީނާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޗެސްޓް ޑިޒީސްގެ ޗީފްކަން ކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

ޑރ. މުހުސިން ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ހާލޯރްއިން މެޑިސިން ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހައްދަވާފައެވެ. އަދި އެއަށް އަހު ޔޫކޭގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ވޭލްސްއިން މޭގެ ބަލިތަކާއި ބެހޭ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާވެސް ހައްދަވާ ޑރ. މުހުސިން އަކީ އަރަބި އުރުދޫ އަދި ފާރިސީ ބަސްވެސް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

0%

66%

33%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު