ADS BY OOREDOO

ޢީދު ބަންދަށްފަހު ހިޔާ ފްލެޓްގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރަން ފަށާނީ މިމަހުގެ 25ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން!

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފްލެޓް ބޭނުންވެ މިހާތަނަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚެއް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE

އެޗްޑީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ 24 ޖުލައި އަކީ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނެ ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވީ ނަމަވެސް، އަޟްހާ ޢީދުގެ ފަހުން ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚަކީ 25 ޖުލައިވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

25 ޖުލައި އިން ފެށިގެން ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޯޓަލުން ހުށައެޅުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު