މަޖިލިސް

ގަތަރާއި އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މި ދަނީ ދިރާސާކުރަމުން: ޝާހިދު

މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމެއްކަމުގައިވާ ގަތަރާއި އެކު އަލުން ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް މިދަނީ ކުރަމުންކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކުރެއްވި ސ...

0 3 weeks ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU