މަޖިލިސް

ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ވޯޓަށް އެހުން ހޯމަ ދުވަހަށް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މަގާމުން ވަކިކުރުމާ މެދު އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި ސުޕްރީމް...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU