"ކަލޭގެފާނު ކީރިތި ކުރައްވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟"

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އިބްނު ޙިއްބާން އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ސަނަދަކުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ތާބިޢީ ބޭކަލުންކުރެ ޢުބައިދު ބުން ޢުމައިރު، ޢާއިޝާ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا އަށް ދެންނެވިއެވެ. "ރަސޫލުﷲ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ފަރާތްޕުޅުން ކަމަނާއަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ޢަޖައިބުކުރަނިވިކަމެއްގެ ޚަބަރުދެއްވާށެވެ!" އެހިނދު އެކަމަނާ ހަމަހިމޭން ވެލެއްވިއެވެ. ދެން އޭގެފަހުގައި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެއެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަފުޅުން ތެދުވެވަޑައިގެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އޭ ޢާއިޝާއެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެހީތެރިވާށެވެ!" ތިމަން ކަމަނާ ދެންނެވީމެވެ. "ﷲ ގަންދީފައި ބުނަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައިވުމަށް ތިމަންކަމަނާ ލޯބިކުރައްވަމެވެ. އަދި ކަލޭގެފާނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭކަންކަމަށްވެސް ތިމަންކަމަނާ ލޯބިކުރައްވަމެވެ."

މިވެސް ކިޔާލާ:

ދެން އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު ތެދުވެވަޑައިގެން ޠާހިރުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކީރިތި ކުރައްވާވަރުން މުޅި ކޮޓަރިކޮޅުވެސް ކަރުނައިން ފޯވެދާނެފަދައެވެ. ދެންވެސް އެކަލޭގެފާނު ކީރިތި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ތުނބުޅިފުޅު ފޯވަންދެން ކީރިތި ކުރެއްވިއެވެ. ދެންވެސް ކީރިތި ކުރެއްވިއެވެ. ކަރުނައިން ބިންމަތިވެސް ފޯވެދާނެފަދައެވެ. ދެން ބިލާލުގެފާނު ވަޑައިގެން ފަތިސްނަމާދަށް ބަންގިދެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތްކޮޅަށް ނުކުމެވަޑައިގަތެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކީރިތި ކުރައްވާ ތަން ބިލާލުގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. "އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! ކަލޭގެފާނުންގެ ކުށްފާފައިގެ ތެރެއިން އިސްވެދިޔަކަންތައްތަކާއި، ފަސްވެ އަންނާން އޮތް ކަންތައްތައް، ﷲ ފުއްސަވާދެއްވާފައިވާއިރު ކީރިތި ކުރައްވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟"
އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "(މާތް ﷲ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް) ޝުކުރުވެރިވާ އަޅެއްކަމުގައި ފަހެ، ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވާންވީތޯއެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން ރޭގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ މައްޗަށް އާޔަތެއް ބާވައިލެއްވިއްޖެއެވެ. އެ އާޔަތް ކިޔަވައި، އެ އާޔަތާމެދު ވިސްނާ ފިކުރުނުކޮށްފިމީހަކަށް ހަލާކުހުށްޓެވެ.

އެ އާޔަތަކީ: ((إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ)) (آل عمران: 190) މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން، އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމުގައްޔާއި ރޭދުވާ ތަފާތުވުމުގައި، ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކަށަވަރުވެގެންހުރި ހެކިތަކެއްވެއެވެ."

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.