ބްރިޖް ކައިރިން ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ސިނަމާލެ ބުރިޖު ކައިރިން ދަތުރުކޮށްފައިދިޔަ ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 10:36 ހާއިރުކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދަށް ދިޔަ އިރުވެސް އަލިފާން ނިވާލާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގުމަށް މެދުވެރިވީ ލޯންޗުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ހަތަރު އިންޖީނުގެ ތެރެއިން އެއް އިންޖީނު ތާށިވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި