ADS BY PIZZA KITCHEN

ބްރެޒިލް އާއި އާޖެންޓީނާ ކުޅެމުންދަނިކޮށް ފުލުހުން މެޗު ހުއްޓުވައިފި

- 1 week ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޮލިފައިންގައި ބްރެޒިލް އާއި އާޖެންޓީނާ މެޗު ކުޅެމުންދަނިކޮށް ބްރެޒިލްގެ ފުލުހުންނާއި ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ދަނޑަށް އަރާ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހައްޔަރުކުރުމުން މެޗު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.

މި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން މިހާރު ތިބީ ބްރެޒިލް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެ ކުޅުންތެރިން ބްރެޒިލް އިން ޑީޕޯޓުކުރާނެ އެވެ.

ހައްޔަރުކުރި ކުޅުންތެރިންނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ބްރެޒިލްއަށް އެތެރެވި އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެއީ އެސްޓަންވިލާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެމިލިއާނޯ ބުއެންޑިއާ އާއި އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒްގެ އިތުރުން ޓޮޓެންހަމްގެ ޖިއޮވާނީ ލޮކެލްސޯ އާއި ކްރިސްޓިއަން ރޮމޭރޯ އެވެ.

މީގެތެރެއިން މެޗު ފެށީ ތިން ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެވެ. ބްރެޒިލް ފުލުހުން އަދި އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ދަނޑުމައްޗަށް އެރީ މެޗު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ އިން ނެރެފައިވާ ރެޑް ލިސްޓުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން ބްރެޒިލްއަށް އެތެރެވާ މީހެއް ނަމަ 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ބްރެޒިލްއަށް އެތެރެވެ ކަރަންޓީނެއް ނުވެއެވެ. މި ހަަތަރު ކުޅުންތެރިން ހައްޔަރުކުރީ ކަރަންޓީނު އުސޫލާއި ހިލާފުވުމުންނެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އާޖެންޓީނާއިން އެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ސްކޮޑުގައި ހިމަނާ މި މެޗުގައި ކުޅުވަން ނިންމީ ބްރެޒިލްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު