ADS BY VOICE

ޕީއެސްޖީއިން ޔުނައިޓެޑަށް ބަލީގެ ރަހަ ދައްކާލައިފި

- 1 year ago 0 - އަމީން

ޔުއެފާ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އެޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެއާ ޓޭކާ ކޯޗްކަމަައި ޝޯލްޝާ ހަވާލުވި ފަހުން ޔުނައިޓެޑް މެޗަކުން ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ADS BY GOPRIME

އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ޕީއެސްޖީ މި މެޗް ކާމިޔާބުރީ 2-0 ކުންނެވެ. އަނިޔާއާހުރެ ނޭމާ އަދި ކަވާނީ ނުލާ ކުޅުނު ޕީއެސްޖީގެ ލަނޑުތައް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރ ކިމްޕެމްބޭ އަދި މި މެޗުގައި ސެންޓާ ފޯވަޑަށް ކުޅުނު އެމްބައްޕޭއެވެ.

ފުރަތަމަ ލަނޑު ޕީއެސްޖީގެ ކިމްޕެމްބޭ ކާމިޔާބުކުރީ ޑިމާރިއާ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުންނެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމުގައިވެސް މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޑިމާރިއާގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ދެވަނަ ލަނޑު އެމްބައްޕޭ ކާމިޔާބުކުރީ ޑިމާރިއާގެ އެސިސްޓަކުންނެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑަށް އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ނުރައްކާތެރި އެންމެ ހަމަލާއެއްވެސް އުފެއްދިފައިނުވާއިރު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު އެޓީމަށް މުޅި މެޗުގައިވެސް އިދިކޮޅު ގޯލަށް އަމާޒުކޮށްލެވުނީ އެންމެ ހަމަލާއެކެވެ. މިއާ ހިލާފަށް ޕީއެސްޖީވަނީ މުޅި މެޗް ޑޮމިނޭޓްކޮށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް އިރު އެޓީމުގެ ލިންގާޑް އަދި މާޝިއަލްއަށްވަނީ މި މެޗުގައި އަނިޔާވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޓީމުގެ ސްޓާރ މިޑްފީލްޑަރ ޕޮގްބާއަށްވަނީ މެޗް ނިމެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑް ނުކުންނާނީ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ޗެލްސީއައި ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗަށް ފަހު ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލިވަޕޫލްއާއެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗް ޝޯލްޝާ ބުނީ ޕީއެސްޖީއަށް މެޗުގެ މޮމެންޓަމް ލިބުނީ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރެވުމުން ކަމަށައި އެ ލަނޑަށްފަހު އެޓީމް މުޅި މެޗް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޔުނައިޓެޑް މި ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ނުކުޅޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ ކަމަށައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދަސްކުރަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަހުރިކަމަށް ޝޯލްޝާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ފަރުބަދަތައް ހުރަސްކޮށް މައްޗަށް އެރޭނެ ކަމަށައި ބިންމަތީ އޮވެ އެކަމެއް ހާސިލެއް ނުވާނެކަމަށްވެސް ޝޯލްޝާ ބުނެފައިވެއެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑަށް ގޮސް ޔުނައިޓެޑްގެ އަސްލު ކުޅުން ދައްކާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޝޯލްޝާވަނީ އެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދީފައެވެ. 

ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅެވުނު އަނެއް މެޗުގައި ރޯމާވަނީ ޕޯޓޯ އަތުން 2-1 މޮޅުވެފައެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ ގަދަ 16ގަ މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަޔެކްސްއައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޓޮޓެންހަމް ވާދަކުރާނީ ބުރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު