ADS BY VOICE

''ކެޗްއަޕް ފުޅިއެއްހެން ސަންޗޭޒްގެ ފޯމް ރަނގަޅުވާނެ"

- 1 year ago 0 - އަމީން

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗިލީގެ ތަރި ސަންޗޭޒްގެ ފޯމް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގައި އިންޓެރިމް ކޯޗް އަދި އެޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޝޯލްޝާ ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އާސެނަލް ދޫކޮށް ޔުނައިޓެޑައި ގުޅުނު ސަންޗޭޒްއައި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝޯލްޝާ ބުނީ އޭނާ އަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ސަންޗޭޒްގެ ފޯމައި ބެހޭގޮތުން މިސާލު ޖަހަމުން ޝޯލްޝާ ބުނީ ކެޗްއަޕް ފުޅިން ސޯސް ނާންނަ ފަހަރުތައްވެސް އަންނާނެ ކަމަށައި ސޯސް އަންނަ ފަހަރު ވަރަށް ގިނައިން އަންނާނެ ކަމުގައެވެ. 

މިމޭރުމުން ޝޯލްޝާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ އެފްއޭ ކަޕްގެ ފަސްވަނަ ބުރުގައި ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީއައި ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ހުރިހާ ޓީމްތަކަކުންވެސް ކުޅެން ބޭނުންވާނެ ކަމަށައި ވެމްބްލީގައި 1999 ވަނަ އަހަރު ނިއުކާސަލް އެމުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބަލިކުރި ހަނދާނަކީ އޭނާ ވަރަށް ގަޔާވާ ހަނދާނެއް ކަމުގައިކަމަށްވެސް ޝޯލްޝާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑައި ގުޅުނު ފަހުން އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތެކެއް ދިމާވެ ފޯމް ގެއްލިފައިވާ ސަންޗޭޒްއަށް އެޓީމަށް މިހާތަނަށް ކާމިޔާބުކޮށްދެވިފައިވަނި އެންމެ ފަސް ގޯލެވެ. އޭނާވަނީ ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއައި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ދެއްކި ދަށް ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ސަޕޯޓަރުން އަދި ފާޑުކިޔުންތެރިންގެ ނުރުހުމުގެ އަމާޒަކަށްވެފައިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ހަތަރު އަހަރައި ހަ މަސް ދުވަހަށް ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކުރި ސަންޗޭޒްއަށް އަހަރަކު 14 މިލިއަން ޕައުންޑް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެ ކްލަބުން ދޭ ކަމުގައި އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު