ADS BY VOICE

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެ

- 1 year ago 5 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަންނަ އޭޕްރީލް ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބް ފަސްކޮށް ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެ ކޯލިޝަނުން މިގޮތަށް އެދި ވަނީ އީސީއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ.

އެ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން އެދުނީ، އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތުމުންކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން މިވަގުުތު މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަން ފާހަަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށްބުނެ ޕީޕީއެމްގެ ޕީީޖީ ލީޑަރ އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކާއި ފުލުހުން ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެކަންކަމަކީ ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހުރަސް އަޅައި އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ރޭ ޕީއެންސީއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެ ޕާޓީއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

100%

0%

0%

5 ކޮމެންޓް

ބޮޑު ކަމެއް

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު