ADS BY VOICE

ޔުނައިޓެޑް ބަލިނުވެ ހިފަހައްޓަމުންއައި ރެކޯޑް އާސެނަލް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

- 1 year ago 1 - އަމީން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އަދި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗް 2-0 ކުން އާސެނަލް ކާމިޔާބުކޮށް ވަގުތީ ކޯޗް ޝޯލްޝާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑް ލީގުގައި ބަލިނުވެ ހިފައްޓަމުންއައި ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އާސެނަލްގެ އެމިރޭޓްސް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ އާސެނަލްއަށް ކުރި ހޯދަދިނީ ޒަކާ ދުރުން ފޮނުވާލި ރީތި ބޯޅައަކުންނެވެ. މި ގޯލަށް ފަހުވެސް ޔުނައިޓެޑަށް ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި ނަތީޖާގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު ޔުނައިޓެޑްވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފެވެ. އެގޮތުން ލުކާކޫއަށް ގޯލް ޖަހަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އާސެނަލްގެ ލީޑް ދެ ގޯލަށް ފުޅާ ކޮށްދިނީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އޮބާމެޔާންގްއެވެ. އާސެނަލްއަށް މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޔުނައިޓެޑްގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރެޑް އާސެނަލްގެ ފޯވަޑް ލަކަޒެޓްއަށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އާސެނަލް މި މެޗުން ކަށަވަރުކުރި 3 ޕޮއިންޓާއެކު އެޓީމްވަނީ ޔުނައިޓެޑް ވައްޓާލުމަށްފަހު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް އަރާފައެވެ. އާސެނަލްއަށް 60 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ޔުނައިޓެޑް ފަސްވަނައިގަ އޮތީ 58 ޕޮއިންޓާއެކީއެވެ. 

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

ބަލަގަ އެއީ އޮއެގަދަވެ ވާރޭ ވެހުމުން ބަލިވި ބަލިވުމެކެވެ. ހަހަހަހަހ ސަކް އިޓް

ހަބަރު