ނިއުޒިލޭންޑްގައި 350 މީހުން އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށްފި

- 7 months ago 7 - ފާތިމަތް ޝިމްނާ

ނިއުޒިލޭންޑްގައި 350 މީހުން އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިމަހުގެ ފަނަރަ ވަނަ ދުވަހުވަނީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ކްރިސްޓްިޗާޗް ގެ މިސްކިތަަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލާފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދުގައި ތިބި ވަގުތު ދިން އެހަމާލާގެ ސަބަބުން އެތައް މުސްލިމުންނެއް މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާއިރު، ނިއުޒިލޭންޑްގެ ރައްޔިތުން ބުނަމުން އަންނަނީ މަރުވެގެން ދިޔަ މުސްލިމުންނަކީ އެމީހުންގެ ބައެއްކަމަށެވެ. ގިނަ އަދަދެއްެގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންގެ މަރާއިއެކު އިސްލާމްދީން އުނގެނުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެމީހުން ހިތްތަކުގައި އާލާވެ 350 މީހުން ވަނީ އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށްފައެވެ.

އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މުސްލިމުން ނަމާދު ކުރާ ގަޑީގައި މިސްކިތްތަކުގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ނަމާދު ކުރާގޮތް ބަލާފައެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވި މީހުންގެ ޖަނާޒަގައި ވެސް ބައިވެރިވެ މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކާއިއެކު ހިތާމަ ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.

350 މީހުން އިސްލާމްދީނަށް ވަދެއްޖެކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫންކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ޚަބަރު ފެތުރި ނަމަވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑެތި ނޫސްތަކުން އެ ޚަަބަރު ކަވަރ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ މުސްލިމް ކޮމިއުނިޓީތަކަށް ގުޅާ އެޚަބަރު ޔަގީންކޮށްފައެވެ.

އަދި އެފަރާތްކުން ބުނާގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއި އެކު ފުޅާ ވަމުން އަންނަނީ އިސްލާމްދީން ކަމަށެވެ.

98%

0%

2%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
7 ކޮމެންޓް

ދުނިއޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން އިންސާނުން ބައިބަޔައް އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރަމުންދާއިރު އަހަރެމެން %100 މުސްލިމުން ކަމައް ދައުވާކޮށްގެންތިބިމީހުން އިސްލާމްދީނާ ދުރުވުމަކީ ހިތާމަހުރިކަމެއް

ﷲއަކްބަރް

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّـهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ ( الصف 8) މާނައީ: ( They want to extinguish the light of Allah with their mouths, but Allah will perfect (His light, although the disbelievers dislike it.

ﷲއަކްބަރު

ހަބަރު