ADS BY VOICE

ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ފަށައިފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ނުރައްކާތެރި ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން މީހުން ހަައްޔަރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެގޮތުން ލަންކާގެ ޚަަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި އެންމެފަހުން ބޮމުގެ ހަމަލާދިން ޑެމަޓަގޮޑާ ސަރަހައްދުން ވަނީ ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހަމަލާދީފައިވަނީ ހައުސިންގް ކޮމްޕްލެކްސް އަކަށެވެ.

އަދި ދެހިވަލަ ޒޫ ރޯޑްގައި ހުރި ހޮޓަލަކަށް ހަމަލާދިން މީހަކުވެސް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާކަމަށްވެއެވެ.

ޑެމަޓަގޮޑާގައި ދިން ހަަމަލާގައި ލަންކާގެ ތިން ފުލުހުންވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު