ADS BY VOICE

ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓު ކައިރިން އައިއީޑީއެއް ފެނިއްޖެ

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓު ކަމުގައިވާ ބަންޑާރަނައިކެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި ކައިރިން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ ގޮވާއެއްޗެއް، ނުވަތަ އައީއީޑީއެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ލަންކާގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި މި އައިއީޑީ ފެނިފައިވަނީ އެއާޕޯޓަށް ދާ މަގަކުންނެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ބޮން ސްކޮޑްއިން ވަނީ މި މި އައިއީޑީ ނައްތާލާފައެވެ.

މި އައިއީޑީ ފެނިފައިވަނީ އެއާޕޯޓު އޮންނަ ކަޓުނަޔަކެ ސަރަހައްދުގެ އަންޑިޔަންބަލަމަ މަގުގައެވެ.

60%

20%

20%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު