ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ދިންހަމަލާގައި ސާދަ މަހުގެ ތުއްތު ސަބާ އިސްރާއީލުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

- 1 month ago 0

އިއްޔެ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭން ފެށި ހަމަލާ ތަކުގައި ސާދަ މަހުގެ ތުއްތު ސަބާ ޝަހީދުކޮށްލައިިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިޑިލްއީސްޓަން އައި ގެ ނޫސްވެރިއާ މުހައްމަދު ލިއުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ސަބާ ޝަހީދު ކޮށްލި ވަގުތު އެ ތުއްތު ދަރިފުޅު އިނީ ގޭގައި ކުޅޭށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ރޯދަ މަހާއ ދިމާކޮށް އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާ އިތުރު ކުރެއެވެ.

މާތް ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ޝަހީދު ކުރާ ކުރުން މިއީ ފަލަސްތީން ބިމުގައި ވަޒަންވެރި ވެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީން އުފާ ފާޅުކުރާ ކަމެކެވެ.

0%

83%

16%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު