ADS BY VOICE

ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ދިންހަމަލާގައި ސާދަ މަހުގެ ތުއްތު ސަބާ އިސްރާއީލުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

- 1 year ago 0

އިއްޔެ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭން ފެށި ހަމަލާ ތަކުގައި ސާދަ މަހުގެ ތުއްތު ސަބާ ޝަހީދުކޮށްލައިިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިޑިލްއީސްޓަން އައި ގެ ނޫސްވެރިއާ މުހައްމަދު ލިއުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ސަބާ ޝަހީދު ކޮށްލި ވަގުތު އެ ތުއްތު ދަރިފުޅު އިނީ ގޭގައި ކުޅޭށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ރޯދަ މަހާއ ދިމާކޮށް އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާ އިތުރު ކުރެއެވެ.

މާތް ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ޝަހީދު ކުރާ ކުރުން މިއީ ފަލަސްތީން ބިމުގައި ވަޒަންވެރި ވެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީން އުފާ ފާޅުކުރާ ކަމެކެވެ.

0%

83%

16%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު