ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރުން ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިން ތިބޭ ހޮޓަލުގެ ބޭރުގައި ހަވާ އަރުވައިފި

- 3 months ago 4 - އަމީން

ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރުން ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިން ތިބޭ ހޮޓަލުގެ ބޭރުގައި ހަވާ އަރުވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލް އަދި ބާސެލޯނާ މިރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުގެ ކުރިން ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރުން މިމޭރުމުން ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންގެ ނިދި ނަގާލަން ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މަންޒަރު ދުއް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހަވާ އެރުވި މީހުންވަނީ މެސީއަށް ''ވޭކްއަޕް ކޯލެއް'' ދެނީ ކަމުގައި ބުނެ އަޑުގަދަ ކޮށްފައެވެ.

މި ދެޓީމް ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމެ ލެގުގެ މެޗް 3-0 ކުން ބާސެލޯނާ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ދަނީ މި އަމަލަކީ ލިވަޕޫލްއަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ކްލަބަށް އެހީތެރިވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ހިންގި އަމަލެއް ކަމުގައި ސިފަ ކޮށްފައެވެ.

ސަލާހް އަދި ފިރްމީނޯއަށް މިރޭގެ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ޔަގީންވެފައިވާއިރު ލިވަޕޫލް އޮތީ ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލުގެ މަގުމަތީގައެވެ. އިނގިރޭސި ލީގުގައި ހުރިހާ ޓީމަކަށް އެންމެ މެޗެއް ބާކީ އޮތްއިރު ލީގް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ލިވަޕޫލްއަކަށް ނެތެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

މައުމޫން ދެން ވިދާޅުވާނެ އެއީ ބާސާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ކުރި ކަމެކޭ. ލޮލް

ތިތަނަށް ފަޓާސް އަރުވަން އަދީބު ފޮނުވީ މަ

ވޭކްއަޕް ކޯލް ދީބަލަ ގޮސް ސަލާ އަށް! ބާސާ އާ ކުޅެން ނޫޅޭތި

ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރުން ވަރަށް ލަދު ނުގަންނަ ބައެއް. ކުރީ މެޗުގެކުރިން މުސްކުޅީއަކާ ބެހި ފުރައްސާރަ ކުރި

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު