ކުރު ވާހަކަ: މަންމަ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މިވެސް ކިޔާލާ:

މަންމައެއްގެ ދަރަޖައަކީ ދުވަހަކުވެސް އެހެން މީހަކަށް ދެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.