އަދީބަށް އިއްވާފައި ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

- 3 weeks ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

ރިޔާސީ ލޯންޗް ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބާޠިލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންވެސް ދަތުރުކުރެއްވި ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮވި މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މަށްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ބާޠިލްކޮށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށެވެ.

މިއާއެކު މިމައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަދީބްގެ ދެ ބޮޑީގާޑުންގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ވެސް މިއަދު ވަނީ ހައިކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައެވެ.

(ތަފްސީލު އަންނަނީ)

0%

50%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު