ADS BY VOICE

ރައީސް ޔާމީންގެ އުފަންދުވަހާ ދިމާކޮށް ލަޔާލް ސިޔާސީ މައިދާނުން ދުރަށް!

- 1 year ago 1

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެ އުފަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ޑެޕިއުޓީ އެސްޖީ ލަޔާލް މަނިކް ސިޔާސީ މައިދާނުން ދުރަށް ޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ލަޔާލް ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރަށް ދާން ނިންމާފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މެދުވެރިކޮށެވެ. މިއާއެކު ލަޔާލްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލަޔާލް ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރުވާން ނިންމާފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުންނާއި، އަމިއްލަ ގިނަ ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެންކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިއާއެކު އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ އެސްޖީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ބަރިޔަށްވާން ޖެހޭކަން ބަރު ހިތަކާއެކު ދަންނަވާކަން ރައީސް ޔާމީންއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ލަޔާލް ބުނެފައިވެއެވެ.

ލަޔާލްގެ ސިޓީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އޭނާއާ ދޭތެރޭ ބެހެއްޓި ގާތްކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ތައުރީފްވެސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްއަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ލިބުމަކީ އޭނާ ވަރަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ލަޔާލްގެ އެ ސިޓީގައި ވެއެވެ.

ލަޔާލް މި ނިންމުމާއެކު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އެކައުންޓްތައް ވެސް ޑީއެކްޓިވޭޓްކޮށްފައެވެ.

ލަޔާލް ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރަށް ޖެހިފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އުފަން ދުވަސް ކަމުގައިވާ 21 މޭ އާއި ދިމާކޮށްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

ސުވާލަކީ ބަރު ހިތެއް ތިކަމުގަ ތިއޮތީ ކީއްވެ ބާއޭ ބަރު ހިތެއް ލެވިގެން ކީއްވެބާއޭ ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރަށްދާން ޖެހުނީ އެއްފުރަތަމަ ސާފުކޮށްލިނަމަ .ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތްގެ ސަބަބުންތަ ހިތް ބަރުވީ ؟

ހަބަރު