ADS BY VOICE

ލަންކާގެ ފެޝަން ބަގުން ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

- 1 year ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ބޭސްފަރުވާއަށާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދާ އެއް ގައުމުކަމުގައިވާ ސްރީލަންކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބަގް ފިހާރައިން ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ދެ ޖިންސުގެ ބޮޑެތިި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހެދުންތައް ވިއްކުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފެޝަން ބަގްގެ މި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދަނީ މިމަހުގެ 30ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހާއި ހަަމައަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ދިވެހިން ކުރައްވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ޖުމްލަ ބިލުން ފަނަރަ އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ފެޝަން ބަގްގެ ވެއްލަވައްތަ އަދި ކޮލްޕެޓީ ޝޯރޫމްގައެވެ. މި ދެތަނަކީވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ޒިޔާރަތްކުރާ ދެތަނެވެ.

66%

33%

0%

1 ކޮމެންޓް

ކޮލްޕެޓީތަން ސަޅިވާނެ

ހަބަރު