ގަދަބާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހެއް ނުވާނެ: ޔާާމީން

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިހުތިރާމްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ވޮއިސްއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ގަދަބާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނީ އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއްގަލަކަށް އަރައިގެން ކުރިއަށް ގޮސްގެން ކަމަށެވެ.

ޔާމީން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެންމެ ފަހުބަސް ބުނާާ ކޯޓުކަން ފާހަަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ކޯޓާއި އެ ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކަށް އިހުތިރާާމްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު