ލީގުގައި ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން ބަލިވި އާސެނަލް ތާވަލުގެ ފަސް ވަނައަށް

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވޮޓްފޯޑް 1-0 ބަލިކޮށް ލީގުތާވަލުގެ ފަސް ވަނައަށް އާސެނަލް ޖެހިލައިފިއެވެ. ލީގުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ބަލިވި އާސެނަލް، ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 8 މެޗުގެ ތެރެއިން ހަ މެޗުން މޮޅުވެ ދެ މެޗު އެއްވަރު ވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ގޯލަށް ބޯޅައެއް ވަނަނުދީ އެޓީމުން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ލީގު މެޗެއްގައި އާސެނަލް ބަލިވީ އޮގަސްޓް މަހު މެންޗެސްޓަރ ސީޓީ އާއި ވާދަކޮށް 5-0 ނެވެ. އެ މެޗަށް ފަހުން އެ ޓީމުން ވަނީ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކޮށް ލީގު ތާވަލުގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އާސެނަލްގެ އިގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރު ސަކާ އެޓީމަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ. ނަމަވެސް ވީއޭއާރު އިން ބެލުމަށްފަހު ވަނީ އެއީ އޮފްސަޑް ގޯލެއްކަމަށް ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ 36 މިނެޓްގައި އެޓިމުގެ ފޯވާޑް އެމެރިކް އޮބަމަޔާންއަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބި ވަނީ ބޭނުން ހިފޭގޮތް ނުވެފައެވެ. ވޮޓްފޯޑްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން އެޓީމުގެ އިނގިރޭސި ޑިފެންޑަރު ޑެނީރޯސް އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން އާސެނަލްއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އޮބަމަޔާން ފޮނުވާލުމުން ވޮޓްފޯޑްގެ ކީޕަރު ވަނީ އެބޯޅަ ދިފާޢުކޮށްފައެވެ.

ރޭގެ މެޗުގެ ހަމައެކަނި ގޯލް ފަހު ހާފުގެ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްގެ އިނގިރޭސި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު އެމްލީ ސްމިތު ރޯވް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު، ރޭގެ މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއިއެކު 11 މެޗުން އެޓީމަށް ލިބުނު 20 ޕޮއިންޓާއިއެކު ލީގުގެ ފަސް ވަނަ މަޤާމު ލިބިފައެވެ. 17 ޕޮއިންޓާއިއެކު ވާދަވެރި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ހަ ވަނާގައި އޮތްއިރު ލީގު ތާވަލުގެ ކުރީގައި އޮތް ޗެލްސީ އާއި އެޓީމާއި ދެމެދު މި ވަގުތު އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެކެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.