ޑާކްރެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމް މާމުއި ޕްރިމިއަރކޮށްފި

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެންނަމުންދާ ޑާކްރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓްގެ އާ ފިލްމް މާމުއި ރޭ އަޅުވައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޑާކްރެއިންއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްގެން ނެރޭ މި ފިލްމް ރޭ ޕްރިމިއަރކުރީ އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާާތެއްގައެވެ.

ލޯބީގެ ހެއްވާ މަޖާ ރަހަތަކެއް ހިމެނޭ މި ފިލްމްގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވަނީ އައިޝަތު ފުއާދު އަދި އަހުމަދު ތޮލާލްއެވެ.

މިފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ)، އިސްމާއިލް ޖުމައިހް (ޖުމާ)، މަރިޔަމް އައްޒަ، ޖުމައްޔިލް ނިމާލް، ސަމާހަތު ރާޒީ، ޝާޔާ، އަބްދުﷲ ޝާފިއު އިބްރާހިމް (ފުބޫ)، ނުޒުޙަތު ޝުއައިބު (ނުޒޫ)، މަރިއްޔާ، އަހުމަދު ސުނީ، ހަމްދާން ފާރޫޤް، އާދަމް ރިޒްވީ، އައިމިނަތު ނޫރާ، އަހުމަދު އަމާން، އަހުމަދު ޝާކިރު، ޝީލާ ނަޖީބު، އިބްރާހިމް އަމާން، މާރިޔާ ތްރެސާ، އަދި އަލީ ޝަޒްލީމް ގެ އިތުުރުން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އަލަށް ތައާރަފްވާ އައިޝަތު ޔާދާ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 90 ގެ އަހަރުތަކުގެ ގިނަ ފިލްމުތަކަކުން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކުގައި ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އިސްމާއިލް ވަޖީހު ވެސް މިފިލްމުން ޚާއްސަ ފެނިލުމަކުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ ޑާކްރެއިންގެ 13 ވަނަ ފީޗަރ ވަނަ ފިލްމެވެ.

ފޮޓޯ: މިއަދު

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު