އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތަކާއި ނައިބު ރައީސާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ހޭނައްތައިގެން ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓެެއް ކުރާ މުއްދަތަށް، އެޤައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތަކާއި ނައިބު ރައީސާ ކަމަލާ ހެރިސް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެޤައުމުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުކަމަށްވާ ވައިޓް ހައުސްއާއި ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި، ރައީސްކަމުގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ބައިޑެން ހައްދަވަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ކޮލޮނޮސްކޮޕީ ހެއްދެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޭނައްތާ ބޭހުގެ އެހީގައެވެ. އެހެންކަމުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރައީސްކަމާއި ވަގުތީގޮތުން ކަމަލާ ހެރިސް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

މީގެކުރިން 2002 ވަނަ އަހަރާއި 2007ވަނަ އަހަރުގައި އޭރުގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިޔު ބުޝްވެސް ކޮލޮނޮސްކޮޕީ ހެއްދެވިއިރު ވަނީ ރިޔާސީ ޒިންމާތައް ނައިބު ރައީސަށް ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ. ކޮލޮނޮސްކޮޕީ ނިމުމާއި އެކު ސެނެޓާއި ހައުސް އޮޕް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ރައީސަށް ބައިޑެން ސިޓީއެއް ފޮނުއްވަވައި، ޒިންމާތައް އަލުން ނަންގަވަން ފައްޓަވާނެއެވެ.

މިކަމާއި އެކު ކަމަލާ ހެރިސް ވެގެންދާނީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފުރަތަމަ އަންހެނާއަށެވެ.

66%0%33%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.