ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ނޭމާ ޓްރެއިނިންގއަށް ހާޒިރުނުވޭ، ޕީއެސްޖީ ނޭމާ ވިއްކާލަން ތައްޔާރު!

- 2 months ago 1 - އަމީން

ކަމުދާކަހަލަ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖިއްޔާ ނޭމާ ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު ކަމުގައި ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރ ލިއެނާޑޯ ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ފްރާންސްގެ ނޫހަކައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ އިތުރަށް ހާމަކުރިގޮތުގައި ނޭމާ ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާއިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކޮށްފަވާ ކަމަށައި ނަމަވެސް ގަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމައި، އެއްބަސްވާނެ އަގެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްޖީ އިސްކަންދޭނީ ކްލަބުގައި މަޑު ކުރަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށްވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް އެނބުރި ބާސެލޯނާއަށް ދިއުމަށް ނޭމާ ބޭނުންވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ހަބަރު ފަތުރާފައިވަނިކޮށް އޭނާ މިވަގުތު ހުރީ ކްލަބަށް ކުރިއާލާ އެންގުމެއްނެތި ޕްރީ ސީޒަން ޓްރެއިނިންގ އަށް ހާޒިރު ނުވެއެވެ.

މިކަމައި ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކްލަބުންވަނީ ސްޓޭޓްމަންޓެއްވެސް ނެރިފައެވެ. އެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ގަޑި އަދި ތަނަށް ނޭމާ ހާޒިރުވެފައިނުވާ ކަމަށައި އެގޮތަށް އޭނާ އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ކްލަބުގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި ކަމަށެވެ.

މި ދަރަޖައަށް ކަންތައްތައް ގޮސްފައިވުމުން ކްލަބުން ހިތާމަކުރާ ކަމުގައިވެސް އެ ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ނޭމާގެ ބައްޕަވަނީ މި ސްޓޭޓްމަންޓް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ނޭމާގެ ބައްޕަ ބްރެޒިލްގެ މީޑިއާތަކައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ނޭމާ ޓްރެއިނިންތަކަށް ހާޒިރުނުވާ ސަބަބު ކްލަބަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް 2017 ވަނަ އަހަރު ނޭމާ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވީ ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑް ފީ އެއްކަމުގައިވާ 222 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ލާރި ލާރި ލާރި އަށް ވިކުނީމަ ޖަހަން ޖެހޭ ސަކަރާތް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު