ADS BY VOICE

މެލޭޝިޔާގެ ސެގީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ކްލިކް ކޮލެޖުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

- 11 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

މެލޭޝިޔާގެ މަގުބޫލު ޔުނިވަރސިޓީއެއްކަމުގައިވާ ސެގީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކްލިކް ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި ކޯސްތައް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަންއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވަމުން ކްލިކް ކޮލެޖްގެ ރައީސް ޑރ.ނައުޝާދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ކްލިކް ކޮލެޖުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަތާ 18އަހަރު ވެފައިވާއިރު، މިރެއަކީ އެ ކޮލެެޖްގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ރެޔެއްކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ކޮލެޖްތަކާއި ކްލިކް ކޮލެޖް ތަފާތުވާ ސަބަބު ފާހަގަކުރައްވަމުން ޑރ.ނައުޝާދު ވިދާޅުވީ ކްލިކް ކޮލެޖް ތަފާތުވާ ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސްތައް ހިންގަމުންދާތީ ކަމަށެވެ. އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސެގީ އާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯސްތައް މިއަަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސެގީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން ހަތަރު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ކްލިކުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ބެޗެލަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް (އޮނަރސް)ގެ ތިން ޕްރޮގްރާމަކާއި މާސްޓާސް އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިރޭޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑރ.ނައުޝާދު ވަނީ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ސެގީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން ކްލިކް ކޮލެޖްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަަމަށްވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު