ADS BY VOICE

އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ހިތްވަރު ދީ ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާ ހޫނު ފެނަށް!

- 10 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

އިންޑިޔާ-ޕާކިސްތާނުގެ ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބޮލީވުޑް އަދި ހޮލީވުޑްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުރި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓްވީޓެއް ކޮށްފައެެވެ. އެޓްވީޓްގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ "ޖެއި ހިންދު" ލިޔުމަށްފަހު ހޭޝްޓެގް ޖަހައި، އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ތަރުހީބު ދިފައެވެ.

ފެބްރުއަރީމަހުގައި ޕްރިޔަންކާ ކުރި ޓްވީޓުގެ ވާހަކަ މިހާރު މީސްމީޑިއާގައި އަޑު ހަރުކޮށް ދެކެވެން ފަށާފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ކޮސްމެޓިކް އިވެންޓެއްގެ ތެރެއިން އެ ޓްވީޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާ-ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނަކު ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.

ކޮސްމެޓިކް އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެ، އޯޑިއަންސްގައި އިން އެ އަންހެން މީހާ ވަނީ، ޕާކިސްތާނާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ޔުނިސެފްގެ ޕީސް އެމްބަސަޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެގެން، ޕްރިޔަންކާ އިންޑިޔާ ސިފައިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެއީ ހަނގުރާމައަށް ހިތްވަރު ދިނުން ކަމަށްވެސް އެ އަންހެން މީހާ ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ހޫނު ވެފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އޭނާއަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން، ޕްރިޔަންކާ ފަދަ ނިއުކްލިޔަރ ހަނގުރާމައަށް ހިތްވަރުދޭ މީހަކު އދގެ ގުޑްވިލް އެމްބަސަޑަރެއްގެ މަގާމުގައި ބަހައްޓަން ނުޖެހޭ ކަމަށާ، އޭނާ އަކީ އެމަގާމަށް ކުފޫ ހަމަވާ މީހެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އދގެ ގުޑްވިލް އެމްބަސަޑަރަކަށް ޕްރިޔަންކާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާނުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ހޫނުވެފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން މިފަހަރު ހޫނު ފެނަށް މި ވެއްޓުނީ އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ފިލްމީ ތަރިންނަށް އިންޑިއާ ނުވަތަ ޕާކިސްތާނުގެ ސައިޑަށް އެރުމުން އެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމްއަށްވެސް ބޮލީވުޑުން ލަވަ ކިޔުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަން ދަތިވި ދުވަސްވަރެއް ދިޔައެވެ. 

އިންޑިއާގެ ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަޝްމީރަށް ބާރުތަކެއް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮންނަ 370 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާހުކޮށް ޖައްމޫ އާއި ކަޝްމީރަކީ ދެ ޔުނިއަން ޓެރިޓަރީސްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމި މައްސަލާގައި ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު